Spel-/ huisregels

Om verantwoord en veilig met veel kinderen tegelijk te spelen in BomBi Speelparadijs hebben we enkele huisregels opgesteld.
Wij zien erop toe dat de kinderen, ouders en begeleiders deze regels respecteren en naleven

 1. BomBi Speelparadijs is bedoeld voor kinderen t/m 11 jaar.
 2. Kinderen dienen te allen tijde begeleid te worden door 1 of meer ouderen (18 jaar of ouder), die toezicht dienen te houden en die voor hen verantwoordelijkheid dragen.
 3. Het is dan ook ten strengste verboden uw kinderen zonder toezicht van een toezichthouder van 18 jaar of ouder achter te laten in BomBi Speelparadijs.
 4. Het is niet toegestaan om met confetti of andere producten te strooien.
 5. Huisdieren worden niet toegelaten!
 6. Het is niet toegestaan om met schoenen de speelruimtes te betreden. Dit geldt ook voor de ouders!
 7. Roken is in BomBi Speelparadijs niet toegestaan!
 8. Het is niet toegestaan eigen meegebrachte etens- en drinkwaren te nuttigen tijdens uw verblijf in BomBi Speelparadijs. Dit geldt ook voor schoolreisjes en andere arrangementen.
 9. In verband met veiligheid (verstikkingsgevaar) en hygiëne mag er alleen eten en drinken op de daarvoor bestemde plaatsen worden genuttigd, niet in het speel gedeelte.
 10. In verband met de veiligheid en hygiëne mogen kinderen geen kauwgom in BomBi Speelparadijs.
 11. Bezoekers (kinderen, ouders en begeleiders) dienen gehoor te geven aan eventuele aanwijzingen van het personeel.
 12. BomBi Speelparadijs heeft altijd het recht om personen die zich niet willen houden aan de huisregels of zich misdragen de toegang te weigeren of te ontzeggen.
 13. Het spelen in de speelzalen van BomBi Speelparadijs gebeurt altijd op eigen risico. De directie van BomBi Speelparadijs is niet aansprakelijk voor schade verlies, letsel en/of diefstal welke tijdens het spelen is ontstaan.
 14. Het is uit veiligheidsoverweging niet toegestaan dat volwassenen zelfstandig gebruik maken van de speeltoestellen.
 15. Wij adviseren dat de kinderen hun sokken aanhouden tijdens het spelen ivm hygiene en veiligheid.